Treningsparken ved Harøy Stadion

11.august 2021 ble treningsparken satt opp på Harøy Stadion, klar til å brukes.

Treningsparken er et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom Harøy Idrettslag og tidligere Sandøy Kommune, som startet allerede i 2012. Men det var ikke før i 2019 at det passet, og søknaden ble da sendt inn.

Harøy IL ønsket å utvide treningsmulighetene til medlemmer og innbyggere med å få realisert en «lavterskel» utendørs treningspark knyttet til Harøy Stadion. Dette er et godt supplement til eksisterende treningsmuligheter, både organisert og uorganisert.

Vi takker alle involverte for samarbeidet, og håper treningsparken kan være til glede for innbyggerne på Harøya!