Politiattest

Idretten og Harøy IL krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger fra alle personer over 15 år som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

I en slik attest vil det fremgå om den som er omfattet av attesten er siktet, tiltalt, har vedtatt forelegg eller er dømt for overtredelse av alvorlige lovbrudd som seksualforbrytelser, vold- og narkotikaforbrytelser.

I Harøy IL er det Katrine Huse Nås som er ansvarlig for politiattester.

 Det er en selv som må søke om politiattest og gangen er som følger:
– Du får tilsendt bekreftelse fra barneidrettsansvarlig i HIL .
– Logg inn med f.eks BankId her.
– Under formål med attesten skal du velge «frivillige organisasjoner» både som kategori og formål.
– Bekreftelsen fra Harøy IL lastes opp som vedlegg til søknaden.

– Når søknaden er ferdig behandlet sendes den direkte til deg. Den sendes ikke til HIL.
– Du skal vise din politiattest til den ansvarlige i HIL som ser at den er ok og noterer seg utstedelsesdatoen. Vi har ikke lov å lagre attesten, men kun få den fremvist til gjennomsyn.

Innhenting av politiattest er gratis.

Du kan lese mer om ordningen her og her.