Meldemskontigent

– Alle som ønsker å være medlem i HIL må betale medlemskontingent. Medlemskontingenten følger kalenderåret.
– Alle personer med verv er i henhold til NIFs regler pliktig å ha medlemskap i klubben.
– Medlemmer over 15år som har vært medlem i minst en måned har stemmerett på årsmøte og kan på den måten være med å påvirke klubbens beslutninger.

 

  • Medlemskontingent 2019:

Årskontigent medlem HIL:              kr. 100,-    (Dette gjelder barn/voksne uavhengig av gren)

Ordinær avgift turgåer/burtur:       kr. 150,-

Ordinært treningsavgift barn:         kr.  500,-   ( Fotball og trim)

Ordinært treningsavgift voksne:     kr.  800,-   ( Fotball og trim)

Familiemedlemskap:                         kr. 1600,-   (Fotball og trim)

A-lags spiller medlemskap:              kr. 1300,-

Forsikrings avgift A-laget                  kr. 500,-  (Gjelder de som spiller på G16 og evt. de med verv i HIL)

Klubben har replica klokker ordninger for de som av ulike grunner ikke kan betale til forfall.

Det gis ikke refusjon av innbetalt treningsavgift/kontingent for medlemer som slutter i løpet av året.