Meldemskontingent

– Alle som ønsker å være medlem i HIL må betale medlemskontingent. Medlemskontingenten følger kalenderåret.
– Alle personer med verv er i henhold til NIFs regler pliktig å ha medlemskap i klubben.
– Medlemmer over 15år som har vært medlem i minst en måned har stemmerett på årsmøte og kan på den måten være med å påvirke klubbens beslutninger.

 

Medlemskontingenten for 2023 blir lik HaNo sine satser, og er som følgende:

  • Medlemskontingent 2023:

Årskontigent medlem HIL:            kr. 100,-    (Dette gjelder barn/voksne uavhengig av gren)

Ordinær avgift turgåer/burtur:    kr. 150,-

Ordinært treningsavgift barn:

  • 3-6 år:                                        kr. 400,- (vi har kun tilbud om barnetrim)
  • 7-8 år:                                        kr. 450,-
  • 9-10 år:                                      kr. 500,-
  • 11-12 år:                                    kr. 550,-
  • 13-14 år:                                    kr. 700,-
  • 15-16 år:                                    kr. 800,-

Ordinært treningsavgift voksne:      kr.  800,-   ( Fotball og trim)

A-lags medlemskap:                           kr. 1850,-  (dette inkluderer forsikring)

 

Klubben har ordninger for de som av ulike grunner ikke kan betale til forfall.

Det gis ikke refusjon av innbetalt treningsavgift/kontingent for medlemmer som slutter i løpet av året.

 

Harøy Klatregruppe har egne aktivitetspriser:

Voksen årsabonnement                   kr. 800,- (over 18 år, medlem i HIL) 

                                                              kr. 1200,- (over 18 år, ikke medlem i HIL)

Drop-in                                                kr. 70,- (over 18 år, medlem HIL)

                                                              kr. 90,- (over 18 år, ikke medlem HIL) 

Barn årsabonnememnt                    kr. 400,- (10-18 år, medlem i HIL)

                                                              kr. 600,- (10-18 år, ikke medlem i HIL)

Drop-in                                                kr. 40,- (10-18 år, medlem i HIL)

                                                              kr. 60,- (10-18 år, ikke medlem HIL)

Barn under 10 klatrer gratis.