Min idrett

Alle som er registrert som medlem av et idrettslag eller med tillitsverv eller andre funksjoner i idretten blir registrert i idrettens databaser. Det er derfor viktig for deg som enkeltmedlem og for dine lag og forbund, at opplysningene som er registrert er korrekte.

Min idrett er din personlige portal til disse systemene og kan logges på både via web og via app. Her kan du som medlem, utøver eller tillitsvalgt få oversikt over og endre egne opplysninger, melde på og betale for lisens, kurs og konkurranser for deg selv og for dine familiemedlemmer. Foreldre kan også få en samlet oversikt over medlemskapene til sine barn, og gjøre påmelding og betaling for disse på ett sted.

Betaling

HIL bruker systemet KlubbAdmin til fakturering, dette er tilknyttet Min Idrett. Faktura sendes på e-post til medlemmet/foresatte og kan betales med KID gjennom nettbanken, eller direkte med kort gjennom Min Idrett. De vi ikke har registrert e-postadresser på sender vi ut papirfaktura til. Dette er både arbeids- og kostnadskrevende, og lite miljøvennlig. Vi oppfordrer derfor alle medlemmer å oppdatere kontaktinformasjon gjennom Min Idrett eller ved å ta kontakt med oss.

Personlige opplysninger

Norges idrettsforbund følger Datatilsynets og Forbrukerombudets krav til forvaltning av personlige opplysninger. Du kan aktivt samtykke til hvorvidt du ønsker at din adresse, e-post og telefonnummer skal være tilgjengelig på Internett. Fra Min idrett kan du enkelt krysse av for hvordan du ønsker at informasjon om deg skal synliggjøres.

 Fra Min idrett kan du altså:

* Endre din personlige informasjon (eks. adresseendringer hvis du flytter)
* Se hvilke funksjoner og verv som er registrert på deg.
* Betale medlemskontingent og treningsavgift.
* Betale for dine lisenser og skrive ut lisenskort.
* Melde deg på og betale kurs.
* Melde deg på og betale arrangementer / konkurranser / stevner / løp (ikke alle idretter).
* Registrere din familie og gjøre de samme operasjonene for hele familien.

Trenger du hjelp kan du finne det her:
Sjekk brukerveiledningen for Min Idrett
Se YouTube-videoer om Min Idrett

Finner du feil vedrørende faktura, funksjoner, medlemskap, verv eller lignende ta kontakt med HIL: kasserer@haroyil.no
Har du andre spørsmål kan du kontakte support: support@idrettsforbundet.no.