Utlegging av granulat

Onsdag 18.mai ble det lagt på granulat på stadion.

HIL takker Jan Edgar Steinshamn, Ole Morten Harnes og Henning Sandøy for god hjelp med å få lagt den ut.