Gavemidler

Harøy IL er takknemlige for alle gaver som er gitt oss i årenes løp. De har kommet godt til nytte, noe som kan ses igjen på de flotte anleggene vi disponerer

Både bedrifter og privatpersoner kan få fradrag i skattepliktig inntekt for pengegaver gitt til HIL.

Følgende vilkår må være oppfylt for å få fradraget:
– Gaven må være på minst 500 kroner.
– Man kan få fradrag for beløp opp til kr. 40.000,- (sats for 2018).
– Gaven må være forhåndsutfylt i selvangivelsen.

Slik får du fradraget:
– Harøy IL har behov for givers personnummer eller organisasjonsnummer, navn og adresse.
– Harøy IL rapporterer dette inn til Skatteetaten innen gitte frister.
– Din gave skal deretter stå ferdig påført i skattemeldingens (selvangivelsens) post 3.3.7.

Hvis forhåndsutfylling mangler, skal du ikke føre beløpet selv, men ta kontakt med oss og be om at vi rapportere gavebeløpet på ditt fødselsnummer.

Det kan ikke være gitt noen form for motytelse for gaven, f.eks reklame for at en skal ha rett på fradrag.