Trim

HIL organiserer trim for folk i alle aldere.

Barne trim 3-6 år, mandager kl 17:00 – 18:00

Ledes av Åse Finnøy

Tabata trim mandager kl 18:15 – 19:30

Trening torsdager kl 18:30 – 19:30  (Varierer på aktiviteter)

 

Frøydis Husøy er instruktør begge kvelden

Som aktiv medlem i HIL kan en fritt delta på disse aktivitetene.

Det betales kr 10,- til godtgjørelse av instruktør på mandags trimmen.