Klubbdokumenter

 • HIL – Lovverk
  HIL – Økonomihåndbok
  HIL – Årshjul
  HIL – Kassabilag arrangement skjema
  HIL – Reiseregning skjema
  HIL – Dommer regning
  HIL – Refusjons skjema
  HIL – Registrerings skjema ny medlemer