Fotball

Harøy IL har driftet mange idretter opp gjennom årene, men hovedaktiviteten har alltid vært fotball i moderne tid. Det er stor aktivitet i alle alders-klasser, det vises på antallet medlemmer.

Fotballen starter treningstilbudet det året barna fyller 6 år, og det gjelder både for jenter og gutter. HIL har nå 13 aldersbestemte lag i tillegg til A-laget. HIL har også et tilbud om old-boys treninger to ganger i uken.

 

Nytt fra 2023 er at Nordøyene, etter ståpåvilje fra ungdommene og engasjerte trenere, har fått sitt eget G19-lag. Laget heter Harøy/HaNo/Lepsøy G19.

Vi håper dette er starten på et langt og godt samarbeid på tvers av øyene!

Fotball styret:

  •  Leder: Svein Endre Røsok
    • Tlf. 46 28 03 80
  • Carl Vegard Bergtun
  • Nicolai Flatøy
  • Gerhard Strand Fitje