Fotball

Harøy IL har driftet mange idretter opp gjennom årene, men hovedaktiviteten har alltid vært fotball i moderne tid. Det er stor aktivitet i alle alders-klasser, det vises på antallet medlemmer.

Fotballen starter treningstilbudet det året barna fyller 6 år, og det gjelder både for jenter og gutter. HIL har nå 13 aldersbestemte lag i tillegg til A-laget. HIL har også et tilbud om old-boys treninger to ganger i uken.

Nytt fra høsten 2021 er at vi har slått oss sammen med HaNo, og fått nye jentelag:

  • J15 – 7’er fotball Harøy/HaNo
  • J15 – 11’er fotball HaNo/Harøy
  • Kvinner 3.div – HaNo/Harøy

A-laget befinner seg for tiden i 6. divisjon, men vi satser på at den gode rekrutteringen vil gi seg ut i avansement.

Det har blitt jobbet godt på anleggs-siden også de senere årene, og med totalrenoverte Harøy Stadion er dette med på å holde aktivitetsnivået oppe.

Fotball styret:

  •  Leder: Janne Sandøy
  •  Håvar Breivik
  • Carl Vegard Bergtun

Facebook gruppe