Fotball

Harøy IL har driftet mange idretter opp gjennom årene, men hovedaktiviteten har alltid vært fotball i moderne tid. Det er stor aktivitet i alle alders-klasser, det vises på antallet medlemmer.

Fotballen starter treningstilbudet det året barna fyller 6 år, og det gjelder både for jenter og gutter. HIL har nå 13 aldersbestemte lag i tillegg til A-laget. HIL har også et tilbud om old-boys treninger to ganger i uken.

A-laget befinner seg for tiden i 6. divisjon, men vi satser på at den gode rekrutteringen vil gi seg ut i avansement.

Det har blitt jobbet godt på anleggs-siden også de senere årene, og med totalrenoverte Harøy Stadion er dette med på å holde aktivitetsnivået oppe.

Fotball styret:

  •  Leder: Arne Martin Harnes
  •  Håkon Heieraas
  •  Magne Runar Harnes
  •  Carl Vegard Bergtun

Facebook gruppe