Forsikringer

Harøy IL har gjennom Norges Idrettsforbund følgende forsikringer:

Barneidrett frem til fylte 13 år. Dette gjelder uavhengig av hvilken gren en er aktiv i.

For nærmere informasjon: www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/ 

Etter dette blir forsikringene dekt gjennom de respektive særforbundene.

Fotball gjennom NFF. Ungdomsfotball (13-19 år) har en gratis obligatorisk grunnforsikring. For senior nivå må det tegnes en obligatorisk grunnforsikring for laget. NFF tilbyr utover dette individuelle forsikringer for utøvere. 

For nærmere informasjon:  www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/ 

Klatring-  Etter fylte 13 år må alle andre medlemmer sørge for egen ulykkesforsikring dekket av den enkelte personen.

For nærmere informasjon: www.klatring.no/forsikring  

Alle som har betalt kontingent vil være dekket av forsikringsordningene i klubben.  

SPILLERE/UTØVERE UTEN GYLDIG FORSIKRING

  • ER IKKE FORSIKRET
  • ER IKKE SPILLEBERETTIGET
  • HAR IKKE TILGANG TIL SKADETELEFONEN

 

HIL har i tillegg følgende påkrevd forsikring 

Forsikringer for lag og klubber

Om grunnpakken for lag og klubb

Styreansvarsforsikring Et styreverv er personlig og som styremedlem kan du bli holdt erstatningsansvarlig. Med en styreansvarforsikring begrenser dere styremedlemmenes økonomiske tap. Les mer om styreansvarsforsikring
Forsikring mot kriminalitet (underslag) Forsikringen kan begrense klubbens økonomiske tap hvis ansatte, tillitsvalgte eller medlemmer gjør straffbare handlinger. NIF pålegger alle klubber å tegne denne forsikringen. Les mer om forsikring mot kriminalitet
Klubbansvarsforsikring Forsikringen kan begrense klubbens økonomiske tap hvis det oppstår skader på mennesker eller ting i forbindelse med drift, aktiviteter eller arrangementer. Les mer om klubbansvarsforsikring
Rettshjelpforsikring Forsikringen dekker utgifter til advokat, rettssak, sakkyndige og vitner når klubben er part i en tvist som er omfattet av forsikringen.
Les mer om rettshjelpforsikring rolex kopi
Ulykkesforsikring Forsikringen dekker alle som deltar på dugnad og i frivillig, ulønnet arbeid for klubben, for eksempel som trener, oppmann eller kioskvakt.
Les mer om ulykkesforsikring