Klatring

Klatrevegg  i I.P  Husehallen

Klatregruppen sin Facebook side.

INNHOLD

 1. Kort beskrivelse av klatreveggen og klatreaktivitet
 2. Når kan det klatres?
 3. Kontaktinformasjon
 4. Prisliste
 5. Regler for bruk av klatreveggen
 6. Aldersgrenser
 7. Ansvarserklæring
 1. Kort beskrivelse av klatreveggen og klatreaktivitet 

Vi har totalt 360m2 med klatrevegg, og vi deler opp innendørsklatringa i to hovedtyper:

 • Klatring i Buldrevegg- De lave veggene med tjukk madrass under kan brukes uten tausikring.  Buldreveggen til venstre er 11m meter lang, og 4,5 meter høy. Veggen til høyre er 11,5m lang og 3,5m høy.
 • Klatring i Led-vegg-  Obligatorisk med tausikring. Led-veggen er 21 meter lang, og 12 meter høy. Her skal det bedrives to typer klatring:
 1. Topptauklatring– En klatrer med kunnskap om ledklatring klatrer opp til toppen og henger opp et tau i et toppanker. Klatreren sikres fra bakken av en person som har brattkort / ledkort. Når tauet er hengt opp, kan alle som har betalt avgift klatre med topptauet som sikring, og med kvalifisert sikrer på bakken.
 1. Ledklatring–  Innebærer at klatrer tar med seg tauet oppover veggen og sikrer det i mellomforankringer på vei oppover- helt til klatreren når toppen. Et fall mellom to mellomforankringer kan medføre et fall på noen meter før sikreren fanger opp fallet. Ledklatring innebærer altså en mye høyere risiko enn topptauklatring. Slik klatring krever derfor ekstra kvalifikasjoner, både av sikrer og klatrer. Derfor skal den som sikrer på led, ha bevis på gjennomført og bestått led/brattkortkurs. Vi tilbyr kurset, det varer ca 2×4 timer.
 1. Når kan det klatres?

Regelverket skal følges. Veggen er markert stengt med ei not når det ikke skal klatres, men det kan klatres når:

 • På kvelder med klatring med vakt. Vakt skal normalt ikke sikre andre som klatrer. Sikring av feks. barn, skal gjøres av foresatte som er kvalifiserte
 • Det kan klatres utenom vakt-klatring, med drop-in for folk med rette kvalifikasjoner, og for klubbmedlemmer med periodekort og rette kvalifikasjoner
 • På grunn av sikkerheten må klatreaktiviteten foregå etter strenge regler. Vi ber alle sette seg inn i regelverket. Foreldre oppfordres til å ta kursene som er nødvendige dersom barna skal benytte klatreveggen. Om barn (under 15 år) bare skal buldre trengs ikke kurs, men foresatte skal likevel være til stede.
 1. Kontaktinformasjon:

Nødnummer (redning/lege): 113

E-post til styret: haroyilklatregruppe@gmail.com

Tlf til styreleder: 90796381

Tlf til sikkerhetsansvarlig: 41214210

Tlf til kasserer: 99466315

Facebook: Søk på Harøy I.L. – Klatregruppe

 

 1. Prisliste

Årsmedlemskap i HIL = Grunnavgift / medlemsavgift for medlemskap i Harøy Idrettslag: 100,-

Registreres i Minidrett.no – Harøy Idrettslag. Registrer deg for klatring.

Drop-in = aktivitetsavgift for klatring i en dag, dersom du ikke vil ha årskort. Bruk VIPPS.

Årskort = aktivitetsavgift for fri klatring. Følger kalenderåret fra 01.januar – 31.desember det året du betaler. Bruk VIPPS.

Prisliste – velg riktig boks for deg! Spør oss om du er usikker. Husk – frivillig årsmedlemskap i HIL 100,- (uansett alder) kommer i tillegg. Sparer deg mye penger å være medlem:

Kurs:

Ledkortkurs (tidl. brattkort) :  1500,-

Topptaukurs / sikringskurs : 750,-

Utsjekk etter kurs : gratis om dere tar kurs hos oss

Utsjekk om dere har tatt kurs et annet sted : 150,-

Leie av klatresele / tau / taubrems / sko: Gratis

Leie av egen instruktør / vakt til arrangement / aktivitetsdager – pris per time per instruktør: 150,-. I tillegg betaler deltagerne drop-in per person, også om barna er under 10 år og medlemmer i HIL (da er prisen som for barn 10-17 år).

VIPPS : 112310 eller Harøy Klatregruppe. NB! Vipps har dessverre fjernet kiosk-menyer, så man må legge inn summen selv. Velg kategori, oppgi navn og hva du betaler for.

Kontonr. Harøy I.L. Klatregruppe : 3910.58.34326 – Oppgi navn og hva du betaler for.

 

 1. Regler for bruk av klatreveggen:
 1. Klatrevettplakaten som henger ved klatreveggen er en del av regelverket vårt, og inneholder livsviktig informasjon om kommunikasjon, innbinding, kameratsjekk, ledklatring, sikring med mer. Dette skal leses og følges – gjerne før hver klatreøkt
 2. Klatring i, og opphold ved klatreveggen er på eget ansvar. Husk særskilt at barn ikke har samme vurderingsevne som voksne, det er de voksne som må ta risikovurderingen og ansvaret for barnas trygghet
 3. Før klatring skal en ansvarserklæring underskrives, og treningsavgift betales. Barn under 18 år skal ha foresattes underskrift på ansvarserklæringen
 4. Minimum 1 person over 18 år med ledkort (tidligere brattkort) skal være til stede under klatring i ledveggen (den høye veggen)
 5. Klatring i buldrevegg (de to laveste veggene) uten tilsyn av voksne: 15 år – husk ansvarserklæring – og husk retningslinjene for buldring!
 6. Barn under 15 skal kun klatre under direkte tilsyn av voksne over 18 år
 7. Kun UIAA-godkjent klatreutstyr skal benyttes. Bruk av annet utstyr kan medføre livsfare
 8. Opptil ca. 12-13-årsalderen skal kroppssele benyttes. Pga. sikkerheten, varierer overgang til sittesele etter barnas kroppslige utvikling og må vurderes individuelt
 9. Ved klatring på led, skal både sikrer og klatrer ha ledkort
 10. Ved klatring på topptau, skal sikrer ha minimum topptaukurs
 11. Musikk «på øret» er ikke tillatt, det ødelegger for kommunikasjonen under klatring
 12. Clogging (soloklatring/egensikring) er forbudt i led-veggen
 13. Det er ikke tillatt med løskalk i klatreveggen. (For å minimere forurensning)
 14. Ikke lov å klatre uten sko, og skoa skal være reine. Helst klatresko
 15. Feil eller mangler rapporteres til klatrevakt eller til styret / sikkerhetsansvarlig
 16. Uhell/ulykker skal varsles til klatrevakt eller til styret / sikkerhetsansvarlig. Ring 113 ved personskader som ikke kan behandles av de som er til stede
 17. Hjelp hverandre å holde klatringen trygg. Si høflig fra om du ser noe som ikke er bra
 18. Flytt de ytterste/løse buldremadrassene på venstre sida vekk fra fotballbana etter bruk. Heng sikkerhetsnettet på plass foran veggen etter klatring
 19. Legg de tynne madrassene under overhenget opp mot klatreveggen etter klatring (slik at fotballmålet kan settes der når det skal spilles fotball)

 

 1. Aldersgrenser i klatreveggen:  
 • Klatre i ledveggen (høyeste veggen) uten direkte tilsyn av voksen med ledkort: 15 år

Det skal uansett være voksen med ledkort (tidligere brattkort) til stede om ungdom mellom 15 og 18 år skal klatre i ledveggen uten direkte tilsyn fra voksne. Og klatrerne skal være kvalifiserte iht. regelverket!

 • Betale klatring for voksen: 16 år eller eldre
 • Betale klatring for barn: 15 år eller yngre
 • Ta topptauprøve: 15 år
 • Ta ledkortprøve: 15 år
 • Klatre på led: 15 år
 • Ungdom mellom 15 og 18 år skal evalueres, oppfølges og ha samtykke fra foresatte før de tar topptau/ ledkortprøve
 • Signere egenerklæring: 18 år. Yngre skal ha signatur fra foreldre
 • Overgang fra kroppssele til sittesele: Ca. 12-13 år – individuelt etter kroppslig utvikling- sittesele er ikke trygt rolex kopi klokker nok for barn
 • Aldersgrense for å klatre i klatreveggene (må ha godkjent sikrer): 5 år
 • Aldersgrense for bruk av buldreveggene uten tilsyn av voksne: 15 år. Treningsavgift eller periodekort skal være betalt, ansvarserklæring skal være signert av foresatt.
 1. Ansvarserklæring
 1. Eier (kommunen) og driver (Harøy I.L. Klatregruppe) er ansvarlige for å holde klatreveggen med fastmontert utstyr i forsvarlig stand.
 2. Klatregruppa er ansvarlige for å holde sitt utlånsutstyr i forsvarlig stand.
 3. Eier og driver er ansvarlige for å informere om sikkerhetssystemer og ansvarsforhold.
 4. Bruk av klatreveggen er brukerens (klatrerens/sikrerens/gjestens) eget ansvar. Bruker er også selv ansvarlig for personlige forsikringer ifbm. klatringen.
 5. Som deltager på klatring med vakt, kurs, eller andre arrangementer i regi av klatregruppa forplikter brukeren seg til å rette seg etter instrukser fra instruktør/vakt.
 6. Dersom bruker oppdager sikkerhetsmessige mangler med anlegget eller uansvarlig klatring, forplikter brukeren seg til å melde fra replica klokker til klatregruppa.
 7. Bruker, eller foresatt for barn som skal klatre må være over 18 år
 8. Foresatte over 18 år skal signere denne erklæringen for egne barn under 18 år før de kan klatre, foresatte har ansvaret for sine barn.
 9. Når ungdom fyller 18 år, skal vedkommende signere ny ansvarserklæring selv.
 10. Ansvarserklæringen trenger ikke fornyes før hver klatring.

Jeg har lest og forstått regelverket, aldersgrensene og ansvarserklæringen,

Navn:

Signatur:

Dato:

Jeg bekrefter at jeg er foresatt for følgende barn under 18 år og har dermed ansvaret for disse barna når de skal bruke klatreveggen:

 1. ________________________________________ født:
 2. ________________________________________ født:
 3. ________________________________________ født:
 4. ________________________________________ født:
 5. ________________________________________ født:

LYKKE TIL MED TRYGG OG GOD KLATRING I I.P. HUSEHALLEN!