Klatring

Klatrevegg  i I.P  Husehallen

Klatregruppen sin Facebook side.

INNHOLD

 1. Kort beskrivelse av klatreveggen og klatreaktivitet
 2. Når kan det klatres?
 3. Kontaktinformasjon
 4. Prisliste
 5. Regler for bruk av klatreveggen
 6. Aldersgrenser
 7. Ansvarserklæring
 1. Kort beskrivelse av klatreveggen og klatreaktivitet 

Vi har totalt 360m2 med klatrevegg, og vi deler opp innendørsklatringa i to hovedtyper:

 • Klatring i Buldrevegg- De lave veggene med tjukk madrass under kan brukes uten tausikring.  Buldreveggen til venstre er 11m meter lang, og 4,5 meter høy. Veggen til høyre er 11,5m lang og 3,5m høy.
 • Klatring i Led-vegg-  Obligatorisk med tausikring. Led-veggen er 21 meter lang, og 12 meter høy. Her skal det bedrives to typer klatring:
 1. Topptauklatring– En klatrer med kunnskap om ledklatring klatrer opp til toppen og henger opp et tau i et toppanker. Klatreren sikres fra bakken av en person som har brattkort / ledkort. Når tauet er hengt opp, kan alle som har betalt avgift klatre med topptauet som sikring, og med kvalifisert sikrer på bakken.
 1. Ledklatring–  Innebærer at klatrer tar med seg tauet oppover veggen og sikrer det i mellomforankringer på vei oppover- helt til klatreren når toppen. Et fall mellom to mellomforankringer kan medføre et fall på noen meter før sikreren fanger opp fallet. Ledklatring innebærer altså en mye høyere risiko enn topptauklatring. Slik klatring krever derfor ekstra kvalifikasjoner, både av sikrer og klatrer. Derfor skal den som sikrer på led, ha bevis på gjennomført og bestått led/brattkortkurs. Vi tilbyr kurset, det varer ca 2×4 timer.
 1. Når kan det klatres?

Regelverket skal følges. Veggen er markert stengt med ei not når det ikke skal klatres, men det kan klatres når:

 • På kvelder med klatring med vakt. Vakt skal normalt ikke sikre andre som klatrer. Sikring av feks. barn, skal gjøres av foresatte som er kvalifiserte
 • Det kan klatres utenom vakt-klatring, med drop-in for folk med rette kvalifikasjoner, og for klubbmedlemmer med periodekort og rette kvalifikasjoner
 • På grunn av sikkerheten må klatreaktiviteten foregå etter strenge regler. Vi ber alle sette seg inn i regelverket. Foreldre oppfordres til å ta kursene som er nødvendige dersom barna skal benytte klatreveggen. Om barn (under 15 år) bare skal buldre trengs ikke kurs, men foresatte skal likevel være til stede.
 1. Kontaktinformasjon:

Nødnummer (redning/lege): 113

E-post til styret: haroyilklatregruppe@gmail.com

Tlf til styreleder: 90796381

Tlf til sikkerhetsansvarlig: 41214210

Tlf til kasserer: 99466315

Facebook: Søk på Harøy I.L. – Klatregruppe

 1. Prisliste

Årsmedlemskap i klatregruppa – registreres i minidrett.no.  NB! Avgift for bruk av veggen (periodekort eller drop-in) kommer i tillegg og betales til VIPPS eller Kontonr. -se nederst 

Medlemskap for voksen og barn er den samme, 100,- per år

Drop-in (gjelder en dag): Pris for medlemmer   Pris ikke-medlemmer

Voksen 75,- 100,-

Barn 40,- 60,-

-Voksen som bare skal sikre barn betaler samlet 1 barnebillett per barn som er med

-Voksen som også skal klatre selv betaler voksenbillett i tillegg

Periodekort for bruk av klatreveggen (år/halvår) – kun medlemmer kan kjøpe periodekort:

Årskort gjelder i kalenderåret, til og med 31. desember gjeldende år

Årskort voksen1600,-

Årskort barn800,-

Årskort familie 3000,-

Halvårskort gjelder fra 1. januar – 30. juni, eller 1. juli – 31. desember

Halvårskort voksen1000,-

Halvårskort barn500,-

Halvårskort familie1800,-

Kurs:

Ledkortkurs (tidl. brattkort) 1500,- (Obligatorisk for klatring uten vakt/instruktør til stede)

Topptaukurs/sikringskurs 750,-   (For å kunne sikre andre som klatrer på topptau)

Leie av instruktør/vakt – pris per time per person (prisen inkluderer klatreavgift): 150,-

Utleie av utstyr -pakke per person per klatreøkt – kun når vakt er til stede:

Sele-sko-tau-sikringsmiddel- (forutsatt at det er tilgjengelig)- gratis til høsten 2019!

Kontonr. Harøy I.L. Klatregruppe: 3910.58.34326 (Oppgi navn og hva du har betalt for)

VIPPS-nr : 112310              (Oppgi navn og hva du har betalt for)

 1. Regler for bruk av klatreveggen
 1. Klatrevettplakaten som henger ved klatreveggen er en del av regelverket vårt, og inneholder livsviktig informasjon om kommunikasjon, innbinding, kameratsjekk, ledklatring, sikring med mer. Dette skal leses og følges – gjerne før hver klatreøkt
 2. Klatring i, og opphold ved klatreveggen er på eget ansvar. Husk særskilt at barn ikke har samme vurderingsevne som voksne, det er de voksne som må ta risikovurderingen og ansvaret for barnas trygghet
 3. Før klatring skal en ansvarserklæring underskrives, og treningsavgift betales. Barn under 18 år skal ha foresattes underskrift på ansvarserklæringen
 4. Minimum 1 person over 18 år med ledkort (tidligere brattkort) skal være til stede under klatring i ledveggen (den høye veggen)
 5. Klatring i buldrevegg (de to laveste veggene) uten tilsyn av voksne: 15 år – husk ansvarserklæring – og husk retningslinjene for buldring!
 6. Barn under 15 skal kun klatre under direkte tilsyn av voksne over 18 år
 7. Kun UIAA-godkjent klatreutstyr skal benyttes. Bruk av annet utstyr kan medføre livsfare
 8. Opptil ca. 12-13-årsalderen skal kroppssele benyttes. Pga. sikkerheten, varierer overgang til sittesele etter barnas kroppslige utvikling og må vurderes individuelt
 9. Ved klatring på led, skal både sikrer og klatrer ha ledkort
 10. Ved klatring på topptau, skal sikrer ha minimum topptaukurs
 11. Musikk «på øret» er ikke tillatt, det ødelegger for kommunikasjonen under klatring
 12. Clogging (soloklatring/egensikring) er forbudt i led-veggen
 13. Det er ikke tillatt med løskalk i klatreveggen. (For å minimere forurensning)
 14. Ikke lov å klatre uten sko, og skoa skal være reine. Helst klatresko
 15. Feil eller mangler rapporteres til klatrevakt eller til styret / sikkerhetsansvarlig
 16. Uhell/ulykker skal varsles til klatrevakt eller til styret / sikkerhetsansvarlig. Ring 113 ved personskader som ikke kan behandles av de som er til stede
 17. Hjelp hverandre å holde klatringen trygg. Si høflig fra om du ser noe som ikke er bra
 18. Flytt de ytterste/løse buldremadrassene på venstre sida vekk fra fotballbana etter bruk. Heng sikkerhetsnettet på plass foran veggen etter klatring
 19. Legg de tynne madrassene under overhenget opp mot klatreveggen etter klatring (slik at fotballmålet kan settes der når det skal spilles fotball)
 1. Aldersgrenser i klatreveggen  
 • Klatre i ledveggen (høyeste veggen) uten direkte tilsyn av voksen med ledkort: 15 år

Det skal uansett være voksen med ledkort (tidligere brattkort) til stede om ungdom mellom 15 og 18 år skal klatre i ledveggen uten direkte tilsyn fra voksne. Og klatrerne skal være kvalifiserte iht. regelverket!

 • Betale klatring for voksen: 16 år eller eldre
 • Betale klatring for barn: 15 år eller yngre
 • Ta topptauprøve: 15 år
 • Ta ledkortprøve: 15 år
 • Klatre på led: 15 år
 • Ungdom mellom 15 og 18 år skal evalueres, oppfølges og ha samtykke fra foresatte før de tar topptau/ ledkortprøve
 • Signere egenerklæring: 18 år. Yngre skal ha signatur fra foreldre
 • Overgang fra kroppssele til sittesele: Ca. 12-13 år – individuelt etter kroppslig utvikling- sittesele er ikke trygt rolex kopi klokker nok for barn
 • Aldersgrense for å klatre i klatreveggene (må ha godkjent sikrer): 5 år
 • Aldersgrense for bruk av buldreveggene uten tilsyn av voksne: 15 år. Treningsavgift eller periodekort skal være betalt, ansvarserklæring skal være signert av foresatt.
 1. Ansvarserklæring
 1. Eier (kommunen) og driver (Harøy I.L. Klatregruppe) er ansvarlige for å holde klatreveggen med fastmontert utstyr i forsvarlig stand.
 2. Klatregruppa er ansvarlige for å holde sitt utlånsutstyr i forsvarlig stand.
 3. Eier og driver er ansvarlige for å informere om sikkerhetssystemer og ansvarsforhold.
 4. Bruk av klatreveggen er brukerens (klatrerens/sikrerens/gjestens) eget ansvar. Bruker er også selv ansvarlig for personlige forsikringer ifbm. klatringen.
 5. Som deltager på klatring med vakt, kurs, eller andre arrangementer i regi av klatregruppa forplikter brukeren seg til å rette seg etter instrukser fra instruktør/vakt.
 6. Dersom bruker oppdager sikkerhetsmessige mangler med anlegget eller uansvarlig klatring, forplikter brukeren seg til å melde fra replica klokker til klatregruppa.
 7. Bruker, eller foresatt for barn som skal klatre må være over 18 år
 8. Foresatte over 18 år skal signere denne erklæringen for egne barn under 18 år før de kan klatre, foresatte har ansvaret for sine barn.
 9. Når ungdom fyller 18 år, skal vedkommende signere ny ansvarserklæring selv.
 10. Ansvarserklæringen trenger ikke fornyes før hver klatring.

Jeg har lest og forstått regelverket, aldersgrensene og ansvarserklæringen,

Navn:

Signatur:

Dato:

Jeg bekrefter at jeg er foresatt for følgende barn under 18 år og har dermed ansvaret for disse barna når de skal bruke klatreveggen:

 1. ________________________________________ født:
 2. ________________________________________ født:
 3. ________________________________________ født:
 4. ________________________________________ født:
 5. ________________________________________ født:

LYKKE TIL MED TRYGG OG GOD KLATRING I I.P. HUSEHALLEN!