Innmelding

Velkommen som medlem!

Du kan søke om medlemskap gjennom Min Idrett eller ved å sende en e-post til medlemsansvarlig kasserer@haroyil.no De opplysningene vi trenger om deg er navn, adresse, fødselsdato, mobilnummer og e-postadresse.

Er du mindreårig må vi samtidig ha kontaktinformasjon til dine foresatte.