Info til medlemmer i HIL

Harøy IL har i disse dager sendt ut årets medlems-kontingenter /avgifter for 2019. Da HIL har vokst og fått en ny undergruppe, har vi måttet gjøre litt om på kontingent-strukturen. Det ble på årsmøtet vedtatt at medlemskap i HIL skal koste 100,- samme for barn/voksen. Dette er det laveste vi ihht. NIF`s regelverk kan sette en medlemsavgift på. Ut over det vil en bli fakturert utifra hva en er med på av aktiviteter.

Fotball og trim er direkte underlagt HIL og treningsavgiftene her er likt som foregående år.

Treningsavgift for A-laget er også den samme som i fjor. En må betale full treningsavgift for A-laget fra første året på videregående, altså når en er ferdig i G16. De som spiller for G16 samt A-laget og betaler treningsavgift barn/familie må betale forsikrings avgiften for A-laget på 500,-

Klatring: Års-kort / halvårs-kort vil bli fakturert direkte fra klatregruppen

Alle som har verv i klubben skal ha betalt medlemkontingent ihht. NIF

Det som er litt håpløst er at systemet genererer en faktura for hver valgte avgift, og dermed vil flere, spesielt familier oppleve at de får MANGE mails med faktura. Dette er ikke noe vi styrer, men oppfordrer flest mulig å benytte Min Idrett. Der vil en finne alle fakturaene i «handlekurven» og en kan enkelt betale direkte der.

Om noen mener de har blitt feil-fakturert eller ikke forstår måten de har blitt fakturert på så vennligst ta kontakt så skal vi se på det sammen. Det kan selvfølgelig være registrert feile opplysninger.

Husk at det er hver enkelt medlem/families ansvar å oppdatere opplysninger i Min Idrett, det er det som ligger til grunn for faktureringen.